Закон україни про приватизацию державного житлового фонду


Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду."


Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання (1)Об'єднання може бути створене власниками жилих та нежилих приміщень співвласниками багатоквартирного будинку, або їх уповноваженими особами. Комент ар: Не зрозуміло, хт о сам е маєт ься на увазі під власником будинку ; вся інша д ет алізація зайва лірика. (3) Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається з не менш як двох власників квартир або нежилих приміщень. Комент ар: Не зрозуміло, хт о сам е маєт ься на увазі.

Закон України Про приватизацію державного житлового фонду від


Комент ар: Якщо б не зазначена норм а в пот очній редакції Закону, відсот ок приват изованих кварт ир був би значно більшим. Так, одна особа з декількох, що м ают ь право на приват изацію спільно займ аного ж ит ла, яка з якихось причин блокує процес приват изації, залишає у відчаї т а безнадії всіх інших, хт о баж ав би скорист ат ись своїм правом на приват ізацію, а т ому ця норм а підлягає негайному скасуванню.

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»


(пункт 4 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом України від р. N 3716-VI) Стаття 3. Способи приватизації Приватизація здійснюється шляхом: безоплатної передачі громадянам квартир (будинків житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю; продажу надлишків загальної площі квартир (будинків житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов. Передача у.


Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


Про приватизацію державного житлового фонду


N 3716-VI) Державний житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ. Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках визначаються законом. (статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом України від р. N 3716-VI) Стаття 2. Об'єкти приватизації 1. До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають.

Скачать закон о приватизации государственного жилищного фонда на украинском


ЗАКОН УКРА ЇНИ Про приватизацію державного житлового фонду Закон введено в дію з дня опублікування - року (згідно з Постановою Верховної Ради України від року N 2483-XII) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами. України від року N 3981-XII, від року N 40/97-ВР, від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР, від року N 762-IV, від року N 2453-IV, від року N 3370-IV, від року N 500-VI, від року N 2518-VI, від року N 2856-VI, від року N 3716-VI Положення пункту 2.

Закон 2482-XII от, Про приватизацію державного житлового фонду


Статья 10. Содержание приватизированных квартир (домов жилых помещений в общежитиях Статья 11. Обложение налогом жилья, находящегося в собственности граждан Статья 12. Права собственника на распоряжение приватизированной квартирой (домом комнатой (комнатами) в общежития Статья 13. Социальная защита населения при приватизации Скачать закон о приватизации государственного жилищного фонда на русском Скачать закон о приватизации государственного жилищного фонда на украинском.Приватизація державного житлового фонду - Правознавство - Навчальні


До членів сім'ї наймача включаються лише громадяни, які постійно проживають в квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло. (частина друга пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від р. N 3981-XII) 2. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра. 3. Якщо загальна площа.

Закон України Про приватизацію державного житлового фонду


Ті ж власники, які не баж ат имут ь дбат и про своє майно сам ост ійно, змушені будут ь плат ит и за розцінкам и, вст ановленими місцевими органам и влади, які, як показує практ ика, зазвичай є для кож ного конкрет ного власника кват рири в багат окварт ирному будинку вищим, ніж фінансова участ ь у загальних вит рат ах. відповідно до своєї част ки у майні будинку. 4. Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та ремонту житла зобов'язані.

Закон : Про приватизацію державного житлового фонду


Хоча т от альна приват изація не сам оціль, а засіб для зміни невизначеного ст ат усу майна. Необхідно взагалі провест и інвент аризацію неприват изованих кварт ир з мет ою захист у інт ересів неповноліт ніх т а інших недієздат них, а т акож під розписку попередит и всіх, хт о має право на приват изацію, про наслідки невикорист ання цього права. (Як ом у орган у це доручит и? ) Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків) 3. Для.ЗУ про приватизацію державного житлового фонду Закон України Про Заполнение титульного листа КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО Квартиры - продажа, покупка и аренда без посредников в. - Avito

Похожие статьи

Сроки для рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела
Сколько стоят услуги нотариуса при продаже земельного участка
Положить деньги на яндекс деньги через мобильный банк сбербанк
Кто в тульской области уполномоченный по правам человека в

.